Page 4 - עלון הנוטע יולי 2020 גפן במובן גפן
P. 4

הרמזמ
                תילמשח          'סמ
                          ןרציה
                         1

                         םלועב


               וקפניא


        www.infaco.com                  תולוכשאל םיטנח ללדמ        םיגירשל הרישק תנוכמ
                  )תוינדי םיירפסמ ףילחמ(        לכאמו ןיי םרכל תמוטק      לכאמו ןיי םרכל תנלחמ        לכאמו ןיי םרכל אטאטמ


                   רימת 054-4890824 םיטרפל
        09-8875638 :סקפ ,09-8875538 :ןופלט ,הינתנ ןשיה .ת.א ,10 םיזרואה

                    www.ramfarm.co.il
   1   2   3   4   5   6   7   8   9